ODY BELGELERİ

ODY ÜDY Uzmanı

Karayolu taşıma sektöründe müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri ünvanlarla çalışanlar ODY –ÜDY olmadan bu sektörde işiniz garanti değil .

Bu sektörde sürekli çalışan arkadaşlar şu an bu belgeyi almak çok kolay kursa gitmeden sınava girmeden muafiyetten yararlanarak alabilirsiniz .

Taşıma sektöründe yeni olan arkadaşlar ody – üdy belgenizi şimdi kursa giderek alın yarın işiniz garanti olsun ve aranılan kişi olun .

Orta Düzey Yönetici (ODY )

ODY Belgesi nedir? ODY belgesi almak zorunlu mu?

(Orta Düzey Yönetici)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri ünvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder.

ODY Belgesinin Farklı Çeşitleri Var mı ? Hangi ODY Belgesini Almam Gerekiyor ?

ODY1 belgesi ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI yapanlar için,

ODY2 belgesi ŞEHİRLER ARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI yapanlar için,

ODY3 belgesi ULUSLARARASI EŞYA-YÜK TAŞIMACILIĞI yapanlar için,

ODY4 belgesi ŞEHİRLER ARASI EŞYA-YÜK TAŞIMACILIĞI yapanlar için,