K1 Belgesi

K1 Yetki belgesi, ticari amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak, gerçek ve tüzel kişilerin alması zorunlu belgedir.

K1 YETKİ BELGESİ ALMANIN ŞARTLARI
1.K1 yetki belgesi almak için başvuru yapan gerçek kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal taşıtı olması ve azami yüklü ağırlığının toplamının 35 ton olması ayrıca 10.000 Türk lirası sermaye yada işletme sermayesine sahip olmaları gerekmektedir.
2. K1 yetki belgesi almak için başvuru yapan tüzel kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal taşıtları olması ve azami yüklü ağırlıklarının toplamının 110 ton olması ayrıca 10.000 Türk Lirası sermaye yada işletme sermayesine sahip olmaları gerekmektedir.
3.K1 yetki belgesi almak için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmaması gerekmektedir.

K1  Yetki belgesi, il içinde eşya taşımacılığı yapacak, gerçek ve tüzel kişilerin alması zorunlu belgedir.

K1 türü yetki belgesi almanın şartları:
1.K1 yetki belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerden tonaj yönünden asgari taşıma kapasitesi şartı aranmaz.
2. K1 yetki belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin kamyonet türü araçlarının azami yüklü ağırlıklarının 3.5 tonu aşmaması şartı aranmaktadır.
K1 Yetki Belgesi fiyatı 21.235TL
Yıldızlı K1 Yetki Belgesi fiyatı 2.123 TL
TAŞIT KARTI 98 TL